“Ο Ερωτόκριτος και άλλες μουσικές ιστορίες” στη Μονή Λαζαριστών