Πανελλαδική συγκέντρωση σχολικών ειδών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»