Μάριος Φραγκούλης – Γιώργος Περρής: “Κιβωτός” στα Συμμαχικά Κοιμητήρια