Πολιτιστικές εκδηλώσεις οργανώνει η Εθελοντική Ομάδα Δράσης ν. Πιερίας