Τζαζ με Parallel Quιntet στην Ταράτσα της Στρατηγού Καλλάρη 5