7ο Wall Festival στα Βυζαντινά τείχη από τη 3η δημοτική κοινότητα