«Τρεις μικρές ιστορίες από τη Φλωρεντία/Tre piccole storie fiorentine» στο ΑΜΘ