Χημικές τουαλέτες στις 91 λαϊκές αγορές του νομού Θεσσαλονίκης