‘Έγκριση ανάπλασης των πεζοδρόμων Ικτίνου και Ζεύξιδος