Υποτροφίες σπουδών σε μαθητές του δήμου Θεσσαλονίκης