«Υπάρχει και Φιλότιμο» στο Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέξανδρος”