Ο Βασίλης Λέκκας και οι “ΣυνΩΔΗπόροι” στη Θεσσαλονίκη