Έκθεση «Νίκος Νικολάου – Θέατρο και Εφαρμογές» από το ΜΙΕΤ