Η Κ.Ο.Θ. στις δράσεις του «Έγινε η σπίθα πυρκαγιά»