Προβολή της Περιφέρειας στη Διεθνή Έκθεση Πολιτιστικού Τουρισμού “World Tourism Expo”