Λέσχη Ανάγνωσης για παιδιά στην Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Χαριλάου