«Μαύρη Κωμωδία» στο Πολιτιστικό Κέντρο “Αλέξανδρος”