«Ο κύριος ΚΙΧ και το μυστικό Kουτί των Ήχων» στο Θέατρο “Τ”