«15ο Σεργιάνι στη λαϊκή μας Παράδοση» στην Άνω Πόλη