Κορύφωση των εκδηλώσεων “Έγινε η σπίθα πυρκαγιά”, στην Αριστοτέλους