Ανοίγει το γυμναστήριο στην υπόγεια διάβαση Σταυρούπολης