Ημέρα Μνήμης των Εθνικών Ευεργετών από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας