“Είναι η κρίση ευκαιρία;”. Διάλεξη με τον Δημήτρη Διαμαντίδη