Ο «Καπετάν Μιχάλης» από την ομάδα «Mist» στο Μπενσουσάν Χαν