Συμβαίνει τον Οκτώβριο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης