Έκθεση του ΜΙΕΤ με τίτλο «Το τέλος της παλιάς μας πόλης – Θεσσαλονίκη 1870-1917»