«Η Ώρα του Παραμυθιού» σε δημοτικές βιβλιοθήκες Θεσσαλονίκης