Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων «Talent Factory», στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας