18ο Δασολογικό Συνέδριο στην Πέλλα και εκθέσεις τεχνών