«Εβδομάδα των γεύσεων» στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης