Ομιλία του Ακαδημαϊκού Βασιλείου Μαρκεζίνη στο ΑΠΘ