Μουσικές σχολές από το δήμο Βόλβης, με μειωμένα δίδακτρα