Ξεναγός στην πόλη ο ταξιδιωτικός οδηγός του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης