«Τριβές και Προστριβές» στο Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος