«Τόπος και Παρουσία»: Έκθεση ζωγραφικής της Δήμητρας Ξενάκη