Έκθεση από το Αρχείο Φωτογραφίας του Μορφωτικού Ιδρύματος Εθνικής Τραπέζης