Ημερίδα Εργασίας για νέους: «Youth Guarantee: 3 Steps to Finding a Job»