Ημερίδα και έκθεση χειρογράφων και εγγράφων στην Κεντρική Βιβλιοθήκη