Λογοτεχνική Βραδιά στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη