Αύξηση των διανυκτερεύσεων σε ποσοστό 4,26% στα ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης το οκτάμηνο