Εργαστήρι καλλιτεχνικής δημιουργίας στην Παιδική Κεντρική Βιβλιοθήκη