Με τον «κουμπωμένο» ξεκινάει η νέα περίοδος παραστάσεων του «Άρατος»