Παρουσιάστηκε στην ΑΘήνα η δράση «Study in Thessaloniki» – «Σπούδασε στην Θεσσαλονίκη»