Συνέδριο για την καλλιέργεια και την διαχείριση των οπωροκηπευτικών