Νέα σειρά με δοκίμια από το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης