Πέθανε ο καθηγητής Γιάννης Παντής, γ.γ. του υπουργείου παιδείας