Συναυλία Σύγχρονης Μουσικής του ιταλικού συνόλου FontanaMIXensemble