Έργα αναβάθμισης της περιοχής Χαριλάου από τον δήμο Θεσσαλονίκης