Ορκωμοσία δημοτικού συμβούλου και ορισμός αντιδημάρχων