Διαγωνισμός Φωτογραφίας από τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης